Skip to main content
Til toppen
Din ekspert på brann og sikkerhetsløsninger!

Flyplass kjøretøy

Brannbeskyttelsessystemer for flyplassutstyr

I løpet av de siste femten årene har antallet flyplasser, rullebaner og helikopterplasser økt fra rundt 10 000 til over 40 000 over hele verden. Med mer enn 100 000 daglige ankomster globalt, vil en brann som involverer bakkemaskinerier(GSE) umiddelbart påvirke flyplassoperasjoner.

Hvis den komplekse organiseringen av mennesker og kjøretøy som håndterer bakketjenesten ikke fungerer, vil ingen fly ta av i tide. Selv om luftfart er en av de mest regulerte transportformene i verden med høye sikkerhetskrav, gjelder de fleste av disse reguleringene flyene og ikke bakkestøttekjøretøyene som gjør logistikken mulig.

Brannrisiko

Et kjøretøy(GSE) i brann kan både ødelegge et fly og sette passasjerer i fare. Selv en mindre brann kan resultere i ukesvis med nedetid, noe som forstyrrer daglige operasjoner.

Risikofaktorer inkluderer utstyrets alder og den krevende bruken de utsettes for. Utstyr og kjøretøy med drivstoffbaserte motorer kan kjøre i lange perioder, noe som skaper et svært varmt miljø. Væskene som brukes for å holde kjøretøyet i gang er svært brennbare og kan forårsake brann hvis de kommer i kontakt med varme overflater.

Ettersom myndigheter over hele verden krever at luftfartsindustrien reduserer sitt karbonavtrykk og totale miljøpåvirkning, vender mange organisasjoner seg til elektrisitet som en alternativ drivstoffkilde for alt bakkestøtteutstyr og -maskineri. Dette medfører imidlertid nye brannrisikoer, som kan ha betydelige og kostbare konsekvenser hvis de ikke håndteres riktig.

Dafo Vehicle Fire Suppression System

Automatiske brannslukkingssystemer er designet for å beskytte kjøretøy (GSE) og holde mannskap og passasjerer trygge. I mange industrier som gruvedrift, skogbruk, materialhåndtering og offentlig transport er det i dag obligatorisk å utstyre kjøretøy med et brannslukkingssystem for å forhindre risiko og nedetid.

Riktig designet og installert er et brannslukkingssystem fra Dafo Vehicle en rask og effektiv måte å gi beskyttelse på, samtidig som det overholder internasjonale standarder og forskrifter.

Hvordan fungerer Dafo brannslukkesystem?

Dafo Vehicle brannslukkingssystem består av fire integrerte elementer: Deteksjon, Alarm, Slukking og Kontroll, som jobber sammen på en koordinert, rask og effektiv måte for å slukke branner. Deteksjonssystemet består av en lineær varmedetektorledning. Den har en fast temperatursensor med et alarmsignal som utløses når aktiveringstemperaturen på 180°C er nådd. Dette signalet aktiverer drivgasspatronen, som trykksetter slukkevæskebeholderen.

Forrex-væsken distribueres til dysene gjennom rørsystemet. Samtidig aktiveres alarmsystemet, og et alarmhorn i kjøretøyet og et lyssignal i panelet vil varsle sjåføren. Slukkemiddelet vil fortrenge oksygenet, avkjøle de overopphetede motordelene, impregnere det brennende materialet, feste seg til overflatene og effektivt forhindre gjenantenning. Forrex er ikke-korroderende og miljøvennlig.

Kontrollenheten har en sanntidsklokke og hendelseslogg som gir tilgang til historiske data, noe som gjør det mulig å analysere tidligere hendelser.

Lenker
Min side